Start bouw Landschapspark p15 Verenigingenquiz p7. Verschijnt driemaandelijks Vierentwintigste jaargang oktober-november-december 2009 l nr - PDF Free Download (2023)

Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Vierentwintigste jaargang oktober-november-december 2009 l nr. 4 l

Start bouw Landschapspark p15

Verenigingenquiz p7 Info Ruiselede | 1

> Colofon Info Ruiselede verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de bevolking van Ruiselede. Redactieadres: Markt 1 8755 Ruiselede Tel: 051/68 80 63 Fax: 051/68 79 33 E-mail: [emailprotected] www.ruiselede.be Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen Fotografie: Norbert Maes

> Inhoudstafel Bericht aan de bevolking.................................................... 3-4 Cultuur...................................................................................5-7 Jeugd ................................................................................... 8-9 Milieu................................................................................10-11 Ocmw...............................................................................12-13 Uit de gemeenteraad............................................................13 Sport.......................................................................................14 Technische dienst............................................................15-16 Activiteitenkalender .......................................................16-19 Terugblik . ........................................................................20-23 Voorstelling socio-culturele vereniging .............................24

Beste inwoner, De vakantie is alweer voorbij en dient het nog gezegd te worden? Het was een mooie, zonnige zomer. De aanhoudende droogte zal gauw worden weggespoeld met de nodige regen die de herfst zal brengen. In de vorige infobladen kondigden we onze driejaarlijkse Molenfeesten aan. Die werden een groot succes. Verder in dit blad vindt u enkele foto’s die een mooi beeld geven van de afgelopen feesten. We staan al te popelen om dit succes bij een volgende editie te evenaren. De vakantie bracht rust en nieuwe inspiratie. Tijd dus voor de verenigingen om zich op de organisatie van tal van aktiviteiten te richten. Het resultaat is dan ook een overvolle herfstkalender. We mogen trots zijn op zoveel inzet en samenwerking. Uw gemeente leeft en groeit. We zijn gestart met de werken aan het landschapspark in Doomkerke, diverse wegen worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag en onze kerken krijgen een heuse opknapbeurt. Zo investeren wij dagelijks in een bloeiende ‘thuis’ voor alle inwoners. Uw Burgemeester, Greet De Roo.

> Bericht aan de bevolking Opening woonwinkel te Ruiselede op 4 september Heeft u vragen over huren, kopen, bouwen, renoveren, premies,… Woonwinkel regio Tielt wijst de weg! Op welke premies heeft u recht bij verbouwingen? Wat zijn de aandachtspunten bij de aankoop van een woning? Op zoek naar een betaalbare huurwoning in de buurt of wenst u in te schrijven voor een sociale woning? Welke premies zijn er voorhanden bij aanpassingen van de woonst voor een handicap? Ook met vragen rond huren kan je bij de Woonwinkel terecht. Hoe zit het met de huurwaarborg? Hoe een huurcontract beëindigen? Wanneer kan de eigenaar een huurcontract beëindigen? Samen zoeken we naar een oplossing. Voor dit en zoveel meer, kunt u terecht bij de Woonwinkel. Alle nodige formulieren zijn ter beschikking en indien

gewenst, vult een medewerker deze samen met u in. Woonwinkel Regio Tielt is een intergemeentelijke samenwerking van Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene. In elke deelnemende gemeente wordt een centraal informatieloket opgericht, waar iedereen gratis en vrijblijvend informatie, advies en begeleiding krijgt. De Woonwinkel werkt tevens samen met de Huurdersbond West-Vlaanderen, wat veel voordelen biedt: opleiding voor de medewerkers, advies inwinnen, gratis vragen doorverwijzen voor juridisch advies,… U kunt het infoloket van Woonwinkel Regio Tielt bezoeken op de wekelijkse zitdag in de OCMW gebouwen, Kasteelstraat 1A, op vrijdag van 9u00 tot 11u00

Huisnummers

De politiediensten moeten vaststellen dat nog te veel woningen niet voorzien zijn van hun huisnummer. Het aanbrengen van een huisnummer is echter wel wettelijk verplicht. Geregeld, en vooral bij nacht, ondervinden de interventie-en hulpdiensten moeilijkheden bij het zoeken naar een bepaalde woning omdat de huisnummers niet of onvoldoende zichtbaar zijn aangebracht. Zodoende gaat kostbare tijd verloren; een leven kan er trouwens van afhangen. Breng bijgevolg uw huisnummer aan op een goed zichtbare plaats , te herhalen op de brievenbus of aan de oprit van uw woning; in elk geval duidelijk zichtbaar vanaf de openbare weg.

Gemeentelijk reglement begraafplaatsen prijs € Grafkelder voor 2 personen bijzetting van een urne in de kelder Nis in columbarium Bij 1e overlijden : Bij 2e overlijden in de zelfde nis met oude plaat Bij 2e overlijden in de zelfde nis met nieuwe plaat

Urnekelder voor 2 personen of meer bij 1e overlijden Bij 2e overlijden in de zelfde nis met oude plaat Bij 2e overlijden in de zelfde nis met nieuwe plaat

Hernieuwing concessies:

500 1300 250

concessie 50 jaar

400 250 170 245 170 245 120 170

nis concessie 50 jaar gravure concessie gravure concessie nieuwe plaat gravure

600 400 170 45 170 45 170 200

kelder concessie 50 jaar gravure naam concessie gravure oude plaat concessie gravure oude plaat nieuwe plaat

Asverstrooiing op de strooiweide + herdenkingsplaatje aan zuil

gratis gratis

Ontgraving van stoffelijke resten

240

bij het einde van de concessietermijn, kan deze periode hernieuwd worden voor de duur van 50 jaar en tegen betaling van het tarief bepaald ingevolge de op de datum geldende voorschriften. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, 1 jaar voor het verstrijken van de toegekende concessietermijn. Als er geen aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend, dan vervalt de concessie. Artikel 2 : Voor de begrafenis van personen, die op het ogenblik van het overlijden niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Ruiselede en er in de laatste 10 jaar voor het overlijden niet ingeschreven waren, worden alle tarieven hierboven vermeld verdubbeld. Artikel 3 : Voor de begrafenis in een zandgraf van de personen bedoeld in artikel 2 is een bedrag van 500€ verschuldigd. Asverstrooiing op de strooiweide is ook voor deze personen gratis. Artikel 4 : Het is verboden om bestaande urnen over te brengen van het columbarium naar de urnekelders tenzij het om het bijplaatsen gaat van een persoon in een bestaande urnekelder. Info Ruiselede | 3

zelfstandig (ge)worden? Wat is houtland? De vzw Regionaal Landschap Houtland omvat de streek op grondgebied van Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Ruiselede, Torhout, Wingene en Zedelgemis. Het werd opgericht in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en diverse erkende natuurbelievende organisaties om zorg te dragen voor het karakteristieke landschap en de natuurwaardenvan onze streek. Dit gebeurt door verspreiding van informatie via de Landschapskrant, door de bevordering van natuureducatie en natuurgerichte recreatie, en door natuur- en landschapsprojecten op het terrein zelf. Bedoeling is dit karakteristieke kleinschalige landbouwlandschap te behouden en te herstellen. Wat doet Houtland voor u? Voor landbouwers en particulieren kan dit via een kleinschalig project, dat in overleg met het RL Houtland wordt uitgewerkt. Het Regionaal Landschap Houtland zorgt voor de uitvoering ervan en financiert een deel van de kosten. Het opzet van een regionaal landschap is de kwaliteit van het landschap en het streekeigen karakter bevorderen en promoten. Het aanbieden aan landbouwers van gratis bedrijfsplannen is één van de initiatieven die hierin kadert. In zo'n plan worden zowel de beplantingen bij de bedrijfsgebouwen als de beplantingen op verder gelegen grond bekeken. De bedoeling van een landschapsbedrijfsplan is om meer kansen te geven aan de flora en de fauna op landbouwbedrijven en het bedrijf beter te integreren in het omringende landschap. Een mooi ingeklede boerderij maakt deel uit van de harmonie die het landschap uitstraalt en versterkt daardoor het imago van de landbouwsector. De verfraaiing van het boerderijlandschap kan op termijn meehelpen om meer recreanten naar het buitengebied te lokken. Deze trafiek kan een extra dynamiek teweeg brengen voor hoevetoerisme en thuisverkoop door landbouwers. Bij de realisatie van landschapsbedrijfsplannen zijn zowel landbouw als landschap winnaars ! Voor meer informatie kan u terecht bij Regionaal Landschap Houtland vzw, Tillegemstraat 81 te 8200 Brugge (www.rlhoutland.be)

Archeologisch onderzoek Ommegangstraat In februari 2009 kregen de sociale bouwmaatschappij De Mandel en huisvestingsmaatschappij Vivendo een bouwvergunning voor de bouw van 33 koopwoningen en 22 huurwoningen ter hoogte van de Ommegangsstraat. Vóór de werkzaamheden konden starten, diende nog een – wettelijk verplicht – archeologisch onderzoek van de site plaats te vinden. Dit vooronderzoek toonde aan dat op het terrein verschillende archeologische sporen aanwezig waren. Zo werden grachten, greppels, paalsporen en kuilen gevonden die vermoedelijke restanten zijn van een aantal erven uit de IJzertijd en de Romeinse periode. Dit vormde de aanleiding tot een bijkomend archeologisch onderzoek, dat van start gaat op 12 oktober 2009. De archeologen van Soresma, een onafhankelijk adviesbureau, hopen in deze laatste fase van het archeologische luik de erven grondig te kunnen onderzoeken. Verwacht wordt dat het onderzoek begin december 2009 afloopt. Na deze grondige studie, staat niets de start van de bouwwerken nog in de weg.Via de gemeentelijke website www. ruiselede.be kan de voortgang van het onderzoek gevolgd worden. Soresma zal geïnteresseerden de kans bieden om een geleid bezoek op de opgraving mee te maken. De precieze data van deze bezoeken worden later meegedeeld. Buiten deze bijzondere bezoeken is het verboden de werf te betreden. Voor inlichtingen over de bouwwerken kan u terecht bij De Mandel, Botermarkt 30 – 8800 Roeselare , 051/20-12-83 , www.demandel.be Info Ruiselede | 4

Ondernemen. Het zit in ons. Van kindsbeen af. Maar de laatste jaren blijkt dit niet zo te zijn… Daarom gaat de provincie West-Vlaanderen van start met een grootschalig project om het ondernemerschap terug op de kaart te zetten. Onder de koepel van dit project “Actie voor Starters” wil het gemeentebestuur van Ruiselede jonge starters een duwtje in de rug geven en organiseren wij i.s.m. Unizo Ruiselede op woensdag 4 november 2009 een infosessie. Tijdens deze infosessie komen de volgende zaken aan bod: 19.00u Deel 1: Startersvoorwaarden, administratieve formaliteiten, sociale rechten en plichten als zelfstandige, steunmaatregelen,… Met andere woorden, alle informatie die u moet weten voor uw opstart. 20.15u Deel 2: Binnen “Actie voor Starters” kan u vanaf het najaar van extra ondersteuning genieten, van aangepaste vorming tot het aanbieden van bedrijfsinfrastructuur. UNIZO geeft je meer informatie hierover. Zeker ook interessant voor zij die reeds een korte tijd opgestart zijn (max. 4 jaar). 20.45u Deel 3: Netwerkmoment. Na de praktische toelichting, bieden wij u ook de kans om specifieke vragen te stellen aan het gemeentebestuur en de aanwezige UNIZOadviseur. INSCHRIJVEN: Deelname is gratis, maar reserveer wel vooraf je plaats. Inschrijven kan telefonisch 051/24.84.00 of via www. startersservice.be of via mail [emailprotected] m.v.v. naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Voor meer info zie www.startersservice.be of www.unizo.be START : 19.00u voor préstarters - 20.15uvoor jonge ondernemers LOCATIE : Het Portaal – Nieuwstraat zn. – 8755 Ruiselede.

Filmavond ‘65 jaar SIGARET VOOR PAPA, CHOCOLAT VOOR MAMA EN BISCUIT VOOR MIJ Kortfilm van Wouter Verbeke

Een menselijk portret over de vriendschap tussen Sylwester Bardzinsky (veteraan 1ste Poolse Pantserdivisie) en Firmin Verbeke.

............................................................ VECHTEN VOOR GEEN VADERLAND FIGHTING FOR OTHERS, DYING FOR POLAND Historische documentaire over de bevrijding van Vlaanderen door de Polen Regie: Bart Verstockt

Een unieke film waar twee jaar research aan voorafging, met historische opnamen, foto’s en interviews met Poolse veteranen. Het leger van Generaal Maczek vocht voor onze vrijheid en keerde niet terug naar het vaderland, Polen.

............................................................ WOENSDAG 11 NOVEMBER POLYVALENTE ZAAL POLENPLEIN - 19U30

............................................................ U aangeboden door het gemeentebestuur

Met medewerking van het stadsbestuur Tielt

> CULTUUR EN TOERISME Houtig erfgoed als beschermd monument: hakhoutstoven Dat erfgoed populair is, blijkt uit de diverse initiatieven (erfgoedwandelingen, tentoonstellingen, …) die de voorbije jaren het licht zagen of nieuw leven werden ingeblazen. Denken we maar aan Erfgoeddag en Open Monumentendag of aan het populaire tv-programma ‘Monumentenstrijd’ van enkele jaren terug. De Vlaamse Overheid speelt hier zeker een belangrijke rol in. Eén van haar bevoegdheden is immers de bescherming van erfgoed zoals monumenten en dorpsgezichten. Dat de Vlaamse Regering zich ook inzet voor de herwaardering en bescherming van bossen of individuele bomen als voorbeelden van onroerend erfgoed is minder gekend. Naar aanleiding van een recent ministerieel besluit werd gestart met het oplijsten van dergelijk ‘Houtig Erfgoed’ in Vlaanderen. Ook in Ruiselede werd bijzonder houtig erfgoed opgemerkt onder de vorm van ‘hakhoutstoven’. Hakhoutstoven of hakhoutbomen zijn

bomen die in het verleden (zeker in de middeleeuwen, vermoedelijk zelfs al in de Romeinse periode) werden gekapt tot nabij de bodem. Op de stronken groeiden vervolgens nieuwe twijgen en stronken die steeds opnieuw werden afgezet en gebruikt werden als ambacht-, brand- of bouwhout. Door het eeuwenlange afzetten, groeiden dergelijke bomen eerder uit in de breedte dan in de hoogte waardoor de eeuwenoude kern niet altijd

zichtbaar bleef. De 4 Ruiseleedse hakhoutstoven zijn bovendien fladderiepen, een boomsoort die in Vlaanderen uiterst zeldzaam is geworden. Meer nog, de fladderiepen in Ruiselede zijn vermoedelijk de oudst gekende in WestVlaanderen, waardoor de genetische waarde van deze oude hakhoutstoven sterk toeneemt. Het Ruiseleedse houtig erfgoed bevindt zich in het zuidelijke en niet voor het publiek toegankelijke deel van de ‘Vorte Bossen’ dat beheerd worden door Natuurpunt i.s.m. De Torenvalk vzw. Dit deel van de Vorte Bossen bezoeken kan enkel met een natuurgids.

> Voorbeeld: Engelse hakhoutstoven

Oproep Gulden Wiek

Erfgoeddag 2010: thema ‘FAKE’

Begin 2010 wordt voor de 5e keer de ‘Gulden Wiek’cultuurprijs uitgereikt. In 2001 werd deze tweejaarlijkse cultuurtrofee door de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid in het leven geroepen als stimulans voor het culturele leven. De prijs, ter waarde van € 400, beloont een Ruiseleedse vereniging, instelling of inwoner die een uitzonderlijke culturele prestatie leverde of zich verdienstelijk toonde op cultureel gebied. Wies Lema kreeg de allereerste Gulden Wiek in 2002, Blues & Jazzclub Banana Peel won in 2004, Sappho werd als winnaar uitgeroepen in 2006 en Robert Deroose, voorzitter van toneelkring ‘De Ruyssende Lede’, ontving de prijs in 2008.

Op zondag 25 april 2010 vindt de tiende editie van 'Erfgoeddag' plaats. Dit jaar wordt het (roerende) culturele erfgoed opnieuw onder de aandacht gebracht en staat alles in het teken van FAKE: vervalsingen, leugens, foute interpretaties, mythes, ijdele voorstellingen, .... Het gemeentebestuur is volop in beraad over mogelijke initiatieven. Ook lokale verenigingen of instellingen kunnen op eigen initiatief of in samenwerking met het gemeentebestuur aan Erfgoeddag deelnemen. Meer informatie is terug te vinden op www.erfgoeddag.be . Hier vindt u naast tal van tips en ideeën ook alle richtlijnen terug inzake inschrijving en deelname. De inschrijvingsperiode begint op 1 oktober en wordt afgesloten op 14 december.

Alle bij de culturele raad aangesloten socio-culturele verenigingen kunnen hun favoriet nomineren. Kent u iemand die het Ruiseleedse culturele leven een warm hart toe draagt? Een persoon of vereniging die cultuur ademt? Draag deze dan voor als kandidaat! Namen en verantwoordingen kunnen vóór 1 december 2009 bezorgd worden bij de cultuurdienst of bij Carlos De Smet, secretaris van het Dagelijks Bestuur van de cultuurraad.

Infovergadering Billijke Vergoeding

Het reglement kan u vinden op onze website www.ruiselede.be Cultuurdienst - Markt 1, Ruiselede [emailprotected] - 051/70-84-20 Carlos De Smet: [emailprotected]

Iedereen die ooit een activiteit organiseerde, weet hoe moeilijk het soms is om op administratief vlak het overzicht te bewaren. Bij de organisatie van muzikale optredens of zelfs activiteiten met minimale muzikale omkadering komt Sabam of de Billijke Vergoeding er bovendien nog bij. Wanneer moeten deze vergoedingen betaald worden? Wat is het verschil tussen beide? Wie is verantwoordelijk voor de aanvraag? Vragen die regelmatig terugkeren en waarover ook de gemeentelijke diensten vaak advies moeten verstrekken. Op initiatief van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid organiseert het gemeentebestuur daarom een infovergadering aangaande de Billijke Vergoeding op woensdag 28 oktober om 20u in het Portaal (2e verdieping). Socio-culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad worden die avond reeds verwacht om 19u30 voor een Algemene Vergadering.

Info Ruiselede | 5

Buren bij kunstenaars De Provincie West-Vlaanderen organiseert in 2009 voor de zesde maal ‘Buren bij kunstenaars’ en dit op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober. In de hele provincie stellen kunstenaars hun atelierdeuren open voor het grote publiek. Ook in Ruiselede nemen een groot aantal kunstenaars deel aan dit evenement. Infobrochures zijn ter beschikking op het gemeentehuis. Kunstenaar

Adres

Openingsuren

Biebuyck Ann Schilderkunst, keramiek

Hostens Molen, Kruiswegestraat 58

Vrijdag: 16u-19u Zaterdag: 10u-12u / 14u-18u Zondag: 10u-12- / 14u-18u

De Cuyper Martine Albast, speksteen, Balegemse steen, brons

Refuge op Reedpool Domein, Bruggesteenweg 82 [emailprotected]

Zondag: 10u-18u

Hoste Lucrèce Bloemen in de kern van het hart, acryl op doek Schilderkunst, calligrafie, tekenkunst

Kunstkelder, Aalterstraat 40 0476/50-93-73 www.bloggen.be/hoste

Zaterdag: 10u-20u Zondag: 10u-19u

Keramiek Atelier PLC Ruiselede Keramiek, raku

Bruggesteenweg 128 051/65-03-60

Zondag: 9u30-12u / 13u30-17u

Sierder Keramiek, beeldhouwkunst, schilderkunst

Bruggestraat 23 0486/42-65-21

Zaterdag: 10u-18u Zondag: 10u-18u

Van Hullebusch Ann Schilderkunst

Hostens Molen, Kruiswegestraat 58

Vrijdag: 16u-19u Zaterdag: 10u-12u / 14u-18u Zondag: 10u-12u / 14u-18u

Van Pottelsberghe Geneviève Zelfexpressie en innerlijke ervaringen Gemengde technieken, schilderkunst, tekenkunst

Refuge op Reedpool Domein, Bruggesteenweg 82

Zondag: 10u-18u

Norbert Dhuyvettere Beeldhouw- en schilderkunst

Adres UNICA, Bruggestraat 75 0495/65-94-05

Openingsuren Zondag : 10u-18u doorlopend

Verhalenavond Op vrijdag 9 oktober organiseert de cultuurraad opnieuw een verhalenavond. Verschillende Ruiseleedse rasvertellers bevestigden reeds hun deelname en beloven ons een waaier aan boeiende, spannende en plezante verhalen, echt gebeurd of verzonnen. Zin om je bij hen aan te sluiten? Geef dan je naam op bij de cultuurdienst of bij Carlos De Smet. Uiteraard kan een goed publiek met een luisterend maar kritisch oor niet ontbreken! Afspraak op 9 oktober om 20u in Zaal Polenplein.

Toelage werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Binnenkort worden de punten voor de werkingstoelage voor de periode 1 september 2008- 31 augustus 2009 door de cultuurraad berekend. Mogen we u vragen om ons de aanvraagformulieren elektronisch terug te bezorgen bij [emailprotected] Daarnaast vragen we ook een geprinte versie van de formulieren samen met de nodige bewijsstukken af te geven ten huize van Carlos De Smet, Tieltstraat 52, 8755 Ruiselede. Dit alles dient te gebeuren vóór 15 oktober 2009. Verenigingen die niet met e-mail en/of excel werken, kunnen het dossier in papier-formaat bezorgen. De aanvraagformulieren kunnen dan ook op papier bij de cultuurdienst worden opgehaald. Kort samengevat:

De formulieren die u aan Carlos De Smet, secretaris van de cultuurraad, bezorgt zijn: •Excel-bestand (elektronisch bestand) met aanvraagformulieren (inlichtingenblad, ledenlijst en overzicht van activiteiten). Te bekomen via e-mail of te downloaden op www.ruiselede.be •Bewijsstukken aangaande activiteiten, uitnodigingen, ….

Info Ruiselede | 6

Nieuwe reglementering Bibliotheek Vanaf 1 oktober 2009 treedt een nieuw reglement voor het gebruik van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek AalterRuiselede in voege. De concrete wijzigingen hebben we hier voor u op een rijtje gezet. 1. Wat kan u ontlenen? Over de gehele bibliotheekinstelling (Aalter, Ruiselede, Bellem, Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter) kan u 20 materialen meenemen, ongeacht het materiaal en de plaats van ontlening. B.v. 5 cd’s en 3 dvd’s uit Aalter, 3 prentenboeken uit Ruiselede en 4 romans uit Sint-Maria-Aalter op één kaart? Geen probleem! Voor VIPkaarten geldt een maximum van 20 werken. Op KLASkaarten kunnen 30 werken worden ontleend. Beide kaarten kunnen niet worden gecombineerd. KLASkaarten zijn voorbehouden voor leerkrachten, VIPkaarten zijn er voor studenten, onthaalouders, aspirant leerkrachten enz. 2. Hoe lang kan u de materialen houden? Op een gewone lenerskaart blijft de uitleentermijn 3 weken. De materialen kunnen tot twee keer toe worden verlengd. Verlengen kan slechts: - aan de balie, - na telefonisch contact (bellen naar om het even welke bedieningspost), - via de webtoepassingen (http://bibliotheek.aalter.be). VIP– en KLASkaarten krijgen een uitleentermijn van zes weken. Verlengen van werken op deze kaarten is echter niet meer mogelijk.

3. Cd’s en dvd’s op jeugdkaarten Vanaf oktober mogen cd’s, jeugd-cdrom’s en jeug-dvd’s ontleend worden op jeugdkaarten. Dvd’s en cd-rom’s voor volwassenen blijven voorbehouden voor leners ouder dan 12 jaar. 4. Waar brengt u de materialen binnen? De ontleende werken kunnen in alle locaties van de Aalterse bibliotheek worden binnengebracht tijdens de openingsuren, ongeacht waar ze werden ontleend. 5. Boetes en portokosten De tarieven voor materialen die te laat teruggebracht worden, blijven dezelfde: voor gedrukte materialen wordt 0.15 € (volwassenen) of 0.05 € (leners onder de 15 jaar) per boek en per week gevraagd. Voor niet-gedrukte materialen rekenen we per object en per week, éénmaal het leengeld aan. Wat wel verandert, zijn de administratieve kosten. De eerste twee maningen worden na respectievelijk 8 en 21 dagen verstuurd en kosten elk 1 €. De derde maningsbrief wordt aangetekend verzonden na 50 dagen en kost 5 €. Daarna volgt een factuur ten bedrage van 8 €. 6. Berichten via e-mail Vanaf oktober bieden wij u een nieuwe dienst aan: indien u uw e-mailadres opgeeft, dan krijgt u voortaan op de eerste dag na het vervallen van uw uitleentermijn, een kosteloos herinneringsbericht via e-mail. Reageert u niet dan ontvangt u na 8 dagen, zoals gewoonlijk, een eerste schriftelijke maningsbrief. Tekent u in op deze dienst dan krijgt u ook de reservatieberichten gratis in uw mailbox. Ontvangt u de reservatiebrieven liever schriftelijk dan wordt 0.50 € administratieve kost bij het reservatiegeld (0.50 €) gerekend.

Verenigingenquiz De Jeugd-, Cultuur-, en Sportdienst slaan opnieuw de handen in elkaar! Na Streetdance en de Buitenspeeldag organiseren we nu samen een algemene quiz voor alle Ruiseleedse verenigingen. Deze quiz vindt plaats op vrijdag 18 december om 19u00 in zaal Polenplein. Verenigingen, erkende of niet-erkende, kunnen inschrijven in ploegjes van maximum 4 personen.

Alle deelnemers worden in de watten gelegd en krijgen een aandenken. Voor wie de ereplaatsen haalt, worden mooie prijzen voorzien. Toeschouwers en supporters zijn van harte welkom! Inschrijven kan door de inschrijvingsstrook af te geven op de jeugd-, cultuur- of sportdienst tegen uiterlijk 10 november. De deelnameprijs per ploeg bedraagt 5 EUR.

Naam vereniging/ ploeg: Aantal deelnemers: inschrijven voor 10 november!!!

> Jeugd SPEELPLEINWERKING 2009, een groot succes! In de zomervakantie konden de kleuters en de kinderen van de lagere school zich opnieuw uitleven tijdens de speelpleinwerking in en rond de gemeentelijke sporthal. Het mooie weer liet toe dat we veel konden buiten spelen, wat zorgde voor een nóg groter vakantiegevoel ! We begonnen onze vakantie met de safarishow van Clown Rocky waar maar liefst 142 kinderen van genoten ! Er waren ook een aantal activiteiten op verplaatsing zoals een bezoek aan de kinderboerderij, het indoorspeelplein Marubi’s, de buitenspeeltuin bij de Brielmeersen, Bellewaerde, een bezoekje aan de elfenkring, gaan zwemmen, een toneelstukje in de Europahal, een dagje Earth explorer en Sealife. Kortom voor iedereen wat wils ! Wie niet altijd meeging op uitstap, kon zich natuurlijk ook amuseren in de sporthal zelf. Er werden tal van spelletjes

SWAP Naast de speelpleinwerking werd er uiteraard ook ge-SWAPT deze zomervakantie ! Swap organiseert activiteiten voor jongeren tussen 12 en 16 jaar in samenwerking met de jeugd-en sportdiensten van Wingene, Oostrozebeke, Meulebeke, Tielt en Dentergem. We startten onze vakantie met een Dagje Oostende waar we een partijtje gingen bowlen, een filmpje meepikten in de cinema en daarna speelden we in teams Spy Game. Voor de sportievelingen onder ons was er ook op het recreatiedomein aan het Klein Strand te Jabbeke “Sportkriebels”. Daar kon je proeven van méér dan 40 sporten en attracties. Wie graag wat meer avontuur wilde, kon in Ieper deelnemen aan paintball & quad. Afsluiten deden we traditioneel met de poolparty in het zwembad van Wingene. Supertoffe muziek, mega inrichting, lekkere fruitcocktails maakten er een echte afsluiter van !

Info Ruiselede | 8

en activiteiten georganiseerd rond thema’s zoals het circus, beestenboel, overal kleuren, superhelden, zon, zee, vakantie georganiseerd. We bakten met z’n allen cakejes, maakten spaghetti, knutselden er op los. Geen tijd om ons te vervelen dus ! Op vrijdag 21 augustus sloten we de speelpleinwerking af met een slotfeest waarbij iedere leeftijdsgroep een dansje of een toneeltje kon brengen tijdens het vrij podium, we konden ons uitleven op het springkasteel en een ijsje en een drankje waren superwelkom met het warme weer. Iedereen had zich goed geamuseerd en ging tevreden naar huis. Dit alles konden we tot stand brengen met onze enthousiaste ploeg van monitoren !

Aankoop nieuwe speeltoestellen In het kader van de uitvoering van het jeugdbeleidsplan 2008-2010 kocht het gemeentebestuur 2 nieuwe speeltoestellen en een nieuwe glijbaan aan bij een gespecialiseerde firma.

Ophalen verloren voorwerpen speelpleinwerking

Het speelplein van Ruiselede werd uitgebreid met een schommelnest lampion en het speelplein van Kruiskerke met een kaboutertol.

Verloren en gevonden voorwerpen (kledingstukken, rugzakjes, zwemgerief, enz.) van de speelpleinwerking/ grabbelpas zijn nog tot 30 oktober terug te bekomen bij de sportdienst in de sporthal.

Het grasveld rondom de chirolokalen kreeg een avontuurlijk tintje en werd uitgebreid met een gloednieuwe glijbaan. Wij wensen alle kinderen superveel speelplezier !

Na 30 oktober worden de overgebleven spullen ter beschikking gesteld van bepaalde doelgroepen. Openingsuren sportdienst : Ma, sporthal 8.30u - 12.30u / 13.00u - 18.30u Di-Do, sporthal 8.30u - 12.30u / 13.00u - 16.00u Wo, sporthal 8.30u - 12.30u / 13.00u - 16.30u Vr, sporthal, namiddag gemeentehuis 8.30u - 12.30u / 13.00u - 16.00u

Rock D’Jazzter 2009 – Zondag 16 augustus Kermis in Ruiselede is altijd een beetje feest voor iedereen. Zo werd ook het park op zondagavond voor de 4e keer omgetoverd tot een mini-festival. Met 2 groepen op het podium , gratis inkom en een stralende zon werd het terug een voltreffer van jewelste. “The father , the son and the holy simon” mochten als 1e het park opwarmen en slaagden daar héél goed in. De winnaars van de laatste editie van Ruislé Buist konden iedereen plezieren met hun toegankelijke rockmuziek. Toen het park reeds goed was opgewarmd volgde het jazzoptreden van Ed & The hot burritos bluesband feat Paul Cauter. Op een zachter tempo werd er in het park genoten van een fris pintje , een leuke babbel en een jazzy optreden. Iedereen blikt uitermate tevreden terug op een geslaagde editie en samen met de talloze vrijwilligers maken we er volgend jaar terug een schitterende acitiviteit van. Dank aan de gemeente , jeugdhuis Jester en Jazzclub Banana Peel voor de steun. Info Ruiselede | 9

> Milieu Koop minder afval, kras en win IVIO pakt i.s.m. de provincie WestVlaanderen en de West-Vlaamse Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalinzameling en verwerking uit met een nieuwe campagne rond afvalarm winkelen. Met de actie worden consumenten aangemoedigd om te kiezen voor producten met zo weinig mogelijk of geen verpakkingsafval en gebruik te maken van een herbruikbare boodschappentas of plooikrat. Van 1 tot 15 oktober krijgt namelijk elke consument die winkelt met een herbruikbare tas en/of kiest voor producten met zo weinig mogelijk of geen verpakkingsafval (bv. drank in flessen met statiegeld, …) bij de deelnemende handelaars een kraslot. Hiermee maakt men kans op één van de vele prijzen; een opvouwbare boodschappentas, een glaszak (om wegwerpflessen naar de

glasbol te brengen) of een van de leuke fietstassen. Glaszak(stevige kunststoftas): men kan gemakkelijk 10 tot 12 lege flessen en/ of bokalen (doppen/deksels in het restafval) verzamelen tot men ze naar de glasbol brengt. In de zak is er een scheiding om het gekleurd en het transparant glas van elkaar te onderscheiden. Fietstas: maakt het schoppen met de fiets voortaan gemakkelijker. De tas kan men gemakkelijk loskoppelen van de fiets en meenemen in de winkel om de boodschappen te doen. Opvouwbare boodschappentas: kan men doordat het klein verpakt is gemakkelijk meenemen in de handtas en bij iedere winkelbeurt gebruiken. Voor meer informatie, een overzicht van de deelnemende handelaars, … kan men terecht op www.ivio.be of www.koopminderafval.be. Op die laatste site kunnen consumenten trouwens aan de hand van een game nagaan hoe ‘afvalarm’ ze winkelen. De campagne komt mede tot stand in samenwerking met de deelnemende gemeentebesturen en lokale handelaars. Met afvalarm winkelen win je eigenlijk altijd! Minder (verpakkings)afval betekent minder verbranding en minder storten. Waar mogelijk wordt recyclage

nagestreefd, maar toch is ook dit niet helemaal onschuldig. Want vergeet niet dat ook daarbij nog altijd milieuhinder ontstaat en heel wat energie verbruikt wordt (alleen al voor het noodzakelijke transport van de selectieve inzameling). Maar niet enkel het milieu, ook de portemonnee heeft baat bij afvalarm winkelen. Wie zijn winkelkarretje volgens de macht van de gewoonte volstouwt met oververpakte goederen moet, eenmaal thuis, zo’n 70 % van het aangekochte gewicht aan verpakkingsafval weggooien. Wie bewust afvalarm winkelt kan makkelijk tot 30% op zijn kasticket besparen. Afvalarm winkelen: zo doe je het! Kies voor of gebruik een herbruikbare boodschappentas of plooikrat; · water, melk, wijn en bier in retourverpakking (statiegeld). Dit verdient prioriteit boven wegwerpverpakking; · los fruit of losse groenten. Dit is goedkoper en brengt minder afval met zich mee; · geconcentreerde producten. Minder verpakking voor een zelfde resultaat; · grootverpakkingen (i.p.v. individueel verpakt); · (brood)dozen en drinkbussen.

InfraxBouwTeamcursussen in West-Vlaanderen Als (ver)bouwer word je geconfronteerd met beslissingen die je vaak zonder veel kennis van zaken moet nemen. Hoeveel isolatie moet je voorzien? Welk materiaal gebruik je het best? Welk vermogen moet je verwarmingsketel hebben? De beslissing hierover heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere levensduur van je woning en voor het energieverbruik. Je moet gesprekken voeren met mensen uit het vak: de architect, de aannemer, de handelaars in bouwmaterialen … Om aan deze mensen de juiste vragen te kunnen stellen en indien nodig een discussie te kunnen voeren, is het nuttig om deel te nemen aan

de InfraxBouwTeamcursus. De cursus wordt gegeven op 2 zaterdagen van 9u00 tot 17u00 en omvat naast een introductie op duurzaam bouwen alle aspecten van isolatie, voorkomen van koudebruggen, aangepaste ventilatie, keuze van verwarming en sanitair warm water, benutten van zonne-energie en regenwater en waterbesparing. Doelgroep zijn alle particuliere bouwers en verbouwers, er is geen voorkennis vereist. Het aantal deelnemers wordt beperkt (minimum 15 deelnemers, maximum 30) zodat het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen mogelijk blijft.

datum

zaal

adres

10 en 17 oktober ‘09

OC d’Annexe (grote zaal)

Leopoldlaan 24

8420 De Haan

14 en 28 november ‘09

CC De Steiger – hobbyzaal

Waalvest 1

8930 Menen

5 en 12 december ‘09

"Het Penthouse", AC Brugse Vrije

Burg 11

8000 Brugge

23 en 30 januari ‘10

CC GHybe, ontmoetingsruimte

Sint-Annastraat 13

8970 Poperinge

20 en 27 februari ‘10

Locatie raadzaal gemeentehuis

Marktplaats 2

8810 Lichtervelde

6 en 13 maart ‘10

Raadszaal te Eernegem

Stationsstraat 1

8480 Eernegem

3 en 24 april ‘10

De Kring

Tervaetestraat 2

8600 Keiem.

Deelnemen kost 35 euro, cursuspakket en twee broodjeslunchen inbegrepen. De gemeente Ruiselede geeft 10 € toelage aan de inwoners van Ruiselede die zich voor deze cursus inschrijven, meer Info Ruiselede | 10

info bij de gemeentelijke milieudienst 051/70.84.14. Inschrijven doet u (bij voorkeur) via de website www.dialoog.be of op T 016 23 26 49. U krijgt dan de nodige info om te betalen via overschrijving.

Regionaal Landschap Houtland gaat knotten Het Regionaal Landschap Houtland wil net als vorig jaar stappen ondernemen om de knotbomen in het landschap veilig te stellen. Hiertoe lanceren we een volgende oproep.

- Een korte beschrijving van de plaats waar de bomen staan en hun bereikbaarheid : nat of droog, weiland, akker, dicht bij gebouwen, ed.

Heb je waardevolle, oude knotbomen (wilg, eik, es, els, populier,…) die dringend moeten onderhouden worden ? Maar heb je noch de tijd, het materiaal of de goesting om te knotten ? Wij zoeken voor jou een geschikte knotter:

Neem gerust contact op en het Regionaal Landschap Houtland brengt jou en de knotter samen!

Voorwaarden waaraan de knotbomen dienen te voldoen:

Contactpersoon: Dieter Willems, Tillegemstraat 81, 8200 St.-Michiels, fax: 050 40 31 41 – tel: 050 40 70 21, [emailprotected], www.lhoutland.be

- De knotbomen groeien in het buitengebied d.w.z. op het platteland, niet in een dorpskern of wijk. Er wordt dus NIET in tuinen gewerkt! - De te knotten takken dienen minimum 40 cm omtrek te hebben of 8 jaar oud te zijn. - De afstand van de knotplaats tot waar het takkenafval moet gedeponeerd worden moet ‘redelijk’ zijn. Wij geven jouw aanvraag door aan een pool van geoefende knotters die op zoek zijn naar geschikte locaties. De afspraak is dat de knotter vrij kan beschikken over het hout. Het sprokkelhout wordt door de knotter verzameld op een stapel. Als eigenaar sta je in voor de verdere verwerking van dit fijne hout. Welke gegevens hebben we nodig? - Het adres waar de bomen staan. - Het aantal bomen

Vredesbossen - een link tussen bos, klimaat en vrede Ruiselede plant op 21 november een Vredesbos aan. Het nieuwe bos komt er op een terrein naast de Kruisbergstraat, naast het geboortebos. De gemeente neemt hiermee deel aan het DuLoMi- project (Duurzaam lokaal Milieubeleid) van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. Dit project beoogt, met steun van de Vlaamse overheid, de aanplant van acht Vredesbossen in evenveel gemeenten in Vlaanderen. Vredesbos? Het Vredesbos wil een link leggen tussen vrede, bos en klimaat. Het concept bouwt verder op de traditie van het aanplanten van “vredesbomen” na het beëindigen van een conflict. De aanplant van dit Vredesbos kadert in de 65ste verjaardag van de bevrijding van Ruiselede door de Polen.

Daarom zal voor de aanplant ook een Poolse delegatie uitgenodigd worden. Daarnaast staat een Vredesbos (net als andere bossen) symbool voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Door hun kool- en fijn stofopslag zijn bomen onmisbaar om het klimaat leefbaar te houden op lange termijn. Eén stadsboom kan ongeveer net zoveel fijn stof uit de lucht halen als er door ongeveer 10.000 auto’s per kilometer geproduceerd wordt. Bovendien bieden bossen beschutting tegen hitte in de zomer, houden bodem intact bij zware stormen, vormen een buffer tegen wind en regen,… Aanplant Het nieuwe bos zal net geen hectare groot zijn en zal bestaan uit streekeigen bomen en struiken. Aan de rand van het bos komt er een gordel met insectenvriendelijke struiken zoals hazelaar, vlier en kornoelje. Afspraak: Dag van de Natuur op 21 november 2009 vanaf 10u. Het terrein is bereikbaar via de Kruisbergstraat.

Info Ruiselede | 11

> OCMW Uw woning zorgeloos verhuurd Het OCMW van Ruiselede is sedert 01/01/2008 lid van de vzw Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Midden West-Vlaanderen, Tielt. Redenen hiervoor zijn de noodzaak meer betaalbare een aangepaste huisvesting aan woonbehoeftige gezinnen en personen uit Ruiselede te kunnen aanbieden. Als eigenaar of verhuurder kan u ons behulpzaam zijn om het woonstaanbod in onze gemeente te verhogen. Zorgeloos verhuren Als eigenaar of verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het beheer van uw huurwoning. Wilt u dat liever niet (meer) zelf doen, dan kan het sociaal verhuurkantoor (SVK) uw pand verhuren. U geeft uw werk uit handen aan het SVK, met een gegarandeerd rendement voor u. Het SVK zorgt dan voor: ° de keuze van de huurder en het huurcontract ° de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administra- tieve handelingen ° de inning van de huur ° de brandverzekering ° de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerk- zaamheden voor rekening van de huurder ° de begeleiding van de huurder.

niet op uw huurinkomsten. Het SVK is immers de hoofdhuurder en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen, zoals een betaling van de huur. Het sociaal verhuurkantoor: ° betaalt altijd stipt de huur aan u, ook als de woning niet verhuurd is, en ook als de huurder niet betaald heeft ° ziet toe op het onderhoud van de woning ° volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen ° zorgt, indien nodig, ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging wanbetaling Als eigenaar loopt u geen risico op lastige (en dure) gerechtelijke procedures, het kan tevens een oplossing zijn om een langdurige leegstand van uw woning en de bijhorende leegstandsheffing te vermijden. U verhuurt aan het SVK binnen het wettelijke kader van de Woninghuurwet. Als eigenaar behoudt u dus alle voordelen en zekerheden die zijn opgenomen in de Woninghuurwet Fiscaal voordelig. U wordt belast op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten als u verhuurt aan een SVK.

Uw woning verhuren aan het SVK heeft niets dan voordelen. U ben zeker van een goed beheer van uw woning in een correcte relatie met het SVK

Door te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor werkt u als eigenaar samen met een professionele partner. SVK’s vragen geen commissieloon wel een billijke huurprijs

Het SVK, een ideale partner

Heeft de SVK-werking uw interesse gewekt ?

Het SVK huurt uw woning om ze als hoofdverblijfplaats onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen. Die onderverhuring heeft geen effect op uw relatie met het SVK en ook

Neem dan contact op met het SVK, Oude Stationstraat 30, 8700 Tielt. - Telefoon: 051/24.29.07 – fax 051/69.58.15 www.sociaalverhuurkantoor.be

Een bezoek aan Piano’s Maene Het OCMW van Ruiselede organiseert in samenwerking met de sociale en culturele participatie een gratis bezoek aan “Piano’s Maene”. De activiteit is in de eerste plaats gericht naar personen die beroep doen op de OCMW-dienstverlening of rechtstreeks betrokken zijn bij onze werking. Hierbij denken we zeker aan onze vrijwilligers. Wat houdt de namiddag in? -14u: ontvangst -Begeleid bezoek aan de firma -Forte piano en klavecimbelconcert -Aansluitende receptie Deze namiddag is voor u een unieke kans om de firma van binnenin te ontdekken, en te genieten van een concert. Wij ontvangen u graag op zondag 11 oktober 2009 om 14u bij de firma Maene – Industriestraat 42 te Ruiselede. Omdat het aantal plaatsen beperkt zijn, vragen we in te schrijven via onderstaand strookje voor 9 oktober 2009. Ik, ondergetekende ............................................................................................................... bevestig met ............ perso(o)n(en) aanwezig te zijn bij piano’s Maene op zaterdag 11 oktober 2009. Handtekening: Info Ruiselede | 12

Zitdag school- en studietoelagen ‘09’10 Het Sociaal Huis van Ruiselede organiseert een zitdag voor school- en studietoelagen voor kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs (deeltijds, voltijds) en hoger onderwijs. U kan terecht bij een medewerker van de afdeling studietoelagen op vrijdag 30 oktober 2009 van 9u tot 12u. Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt!! Wat moet je meebrengen: - Elektronische identiteitskaart + pincode (4 cijfers, ontvangen na aanvraag nieuwe identiteitskaart om deze te kunnen afhalen bij de bevolkingsdienst - Bewijzen alimentatiegeld (aan de hand van rekeninguittreksels) - Huurovereenkomst kotstudenten De volledige folder is verkrijgbaar bij het ocmw.

Financiële tussenkomst in verblijf- en vervoerkosten voor personen in een dagverzorgingscentrum De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 27 juli 2009 beslist om een financiële tussenkomst te verlenen aan personen die in een dagverzorgingscentrum verblijven. Hoeveel is de bijdrage? - 1.5 euro per dagopname voor de gebruiker van het dagcentrum - 1.5 euro per dagopname voor het dagverzorgingscentrum Deze bijdrage zal rechtsreeks verrekend worden op uw factuur. Wie zelf instaat voor het vervoer van thuis naar het dagverzorgingscentrum kan ook een vergoeding krijgen voor de transportkosten. Hoeveel is deze vergoeding? 0.40 euro per afgelegde kilometer. Het deel boven de 6 euro zal worden bijgepast door het OCMW. Wat moet je doen om de toelage te kunnen genieten? Kom even langs bij het OCMW van Ruiselede, samen met een afschrift van de betaalde factuur van het dagverzorgingscentrum, waarop het aantal dagen verblijf is aangeduid.

> Uit de gemeenteraad Zitting van 18.06.2009 Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Gelaude Gilbert: Schepenen; Slock Yvan, Debouck Frans, Van Erum Lieve, Lanssens Veerle, D’hondt Geert, Van Daele Marnix, Vandenheede Pierre, Monteyne Regina, Verstuyft Filip, Van den Broeck Mieke, Hoop Renaat : Raadsleden;De Leersnyder Luc : Gemeentesecretaris; Openbare zitting. 1. Toelichting van de werking van de politie door Korpschef Claude Vandepitte. 2. Vaststelling van de jaarrekening 2008, de balans, de resultatenrekening en toelichtingen. 3. Hierop keurt de raad, gezien er geen afzonderlijke stemming wordt gevraagd over één of meer artikelen, de jaarrekening 2008, de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen in haar geheel goed met eenparigheid van stemmen. Gewone dienst Buitengewone dienst 1. Vastgestelde rechten 8.671.710,08 1.486.599,80 ten voordele van de gemeente Overhaalbare en 0,00 0,00 oninvorderbare bedragen Netto vastgestelde rechten 8.671.710,08 1.486.599,80 Vastgelegde uitgaven 4.280.117,59 1.486.599,80 Algemeen begrotingsresultaat: Positief 4.528.152,03 0,0 2. Netto vastgestelde rechten 8.671.710,08 1.486.599,80 Aanrekeningen 4.064.648,82 906.978,78 Algemeen boekhoudkundig resultaat positief 4.607.061,26 579.621,02 3. Vastgestelde uitgaven 4.143.558,05 1.486.599,80 Aanrekeningen 4.064.648,82 906.978,78 Naar het volgend dienstjaar over 78.909,23 579.621,02 te dragen vastleggingen 3. Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nr.1 (gewone dienst) en nr.2 (buitengewone dienst) voor het dienstjaar 2009. 4. Advies nopens de rekeningen – dj.2008 – van de kerkfabrieken O.L.V.-Tenhemelopneming, St.-Carolus en H.Kruisverheffing 5. Beslissing tot het aanleggen van een weg ter ontsluiting van de openbare parking voorzien in het BPA “Centrumherziening” en goedkeuring van de eenzijdige belofte van afstand van onroerend goed op 01.06.2009 ondertekend door het echtpaar Stijn Saelens-Elisabeth Gyselbrecht 6. Aktename van de goedkeuring van het mobiliteitsplan van Ruiselede 7. Aanpassing van het gemeentelijk reglement nopens het verlenen van columbarium- en grafconcessies 8. Intrekking van het reglement nopens de betoelaging op het plaatsen van bloembakken door particulieren en goedkeuring van een nieuw reglement ter stimulering van de bebloeming te Ruiselede. 9. Goedkeuring van de gebruiksreglementen van de gemeentelijke infrastructuur Info Ruiselede | 13

> Sport Sportaanbod tijdens het schooljaar Maandag Dinsdag Woensdag Woensdag Vrijdag

atletiekinitiatie voor lager seniorenturnen kleuterturnen conditiegym zweminitiatie

17u30-18u30 10u45-11u45 15u00-16u00 19u00-20u00 16u15-17u15

15 15 20 20 35

EUR EUR (10-beurtenkaart) EUR EUR (10-beurtenkaart) EUR

Inschrijven en info: sportdienst Ruiselede: 051 68 73 73, [emailprotected]

Sportagenda herfstvakantie - Sportkampen herfstvakantie: di 3/11 & wo 4/11 voor het lager (max. 20) do 5/11 & vr 12/11 voor de kleuters + 1e leerjaar (max. 40): Jules in het bos - Sportkampen kerstvakantie: ma 21/12 & di 22/12 voor kleuters + 1e leerjaar (max. 40): De doos van Beertje wo 23/12 & do 24/12 voor kleuters + 1e leerjaar (max. 20): De kerstkaars van Kas wo 23/12 & do 24/12 voor het lager (max. 20) - Schaatsen voor 4e, 5e en 6e leerjaar + 1e en 2e middelbaar: 3/12 (datum onder voorbehoud)

Schepencollege promoot “Stap je fit” De gezondheid van de gemiddelde Vlaming is nog steeds niet goed genoeg. Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid of de tijd om aan sport te doen. Door je levensstijl aan te passen, ben je al een hele stap vooruit. Met behulp

van enkele bewegingstips in het dagelijkse leven en een stappenteller kan je de algemene conditie en dus ook de gezondheid al aanzienlijk verbeteren! Iedereen kan bij de sportdienst een stappenteller lenen. Ter promotie dragen onze Burge-

meester en Schepenen deze stappentellers om na te gaan of zij dagelijks 10.000 stappen halen. Voor ontlening of meer informatie, kan u contact opnemen met de gemeentelijke sportdienst (Tel. 051 68 73 73 – e-mail: [emailprotected])

Club in de kijker: De Molenstappers Voorstelling Wandelsportvereniging De Molenstappers Ruiselede richt zich reeds veertien jaar op de promotie, organisatie en ontwikkeling van de georganiseerde wandelsport binnen en buiten de gemeente. Wandelen biedt talrijke voordelen: - voor alle leeftijden geschikt, - de algemene conditie wordt op een gezellige en verantwoorde wijze verbeterd, - sociale, ontspannende, goedkope en gezellige bezigheid die altijd en overal kan beoefend worden, - veelzijdig: van de eigen regio tot ver daarbuiten ontdekken W.S.V. De Molenstappers Ruiselede werd opgericht begin december 1995 door enkele wandelfanaten en kende de voorbije dertien jaar een gestage groei en werking. Enkele hoogtepunten zijn: december 1995: 1° Putje Wintertocht te Doomkerke. Juli 1998: 1° Zomerreis naar Oostenrijk met 50 clubleden.De Molenstappers tellen op dit moment 100 leden. 17 augustus 2003: 8° Kermistocht zorgt voor een stunt met voor het eerst meer Info Ruiselede | 14

dan 3000 deelnemers! (3369) 01 juni 2007: 1° Pannenkoekenbak – 4500 pannenkoeken over de toonbank! 10 november 2007: 158 clubleden gehuldigd als verdienstelijk lid. September 2009: De vereniging telt 425 actieve leden en 46 steunende leden. Clubwerking Jaarprogramma: - Acht eigen wandelorganisaties zoals: ‘Rondom Ruiselede’ 10/04/2010, Bedevaart Oostakker 3/05/2010, lentetocht ‘Dwars door Aarsele’ 24/06/2010, kermistocht Ruiselede 16/08/2010, ‘Putje Wintertocht’ Doomkerke, 20/12/2010,… - Acht busuitstappen naar organisaties van andere clubs naar o.a.: Remouchamps, Eversel (Heusden-Zolder), Borgloon, Overijse, Voeren, Zoersel, Ekeren en Strombeek-Beveren, Engis (Luik) en Aken (Kertsmarkt) - 8 daagse zomerreis naar Sankt-VeitSalzburgerland in Oostenrijk. - Andere cluborganisaties, o.a. Clubfeest met kaasavond, bijeenkomst voor de deelnemers aan de zomerreis, medewerkersbijeenkomst, pannenkoekenbak.

Voordelen - geen enkele verplichting - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen bij wandeltochten en andere activiteiten - korting bij wandelingen, busuitstappen, enz. - gratis abonnement op driemaandelijks clubkrantje en “Gezond op stap”, het tijdschrift van AKTIVIA – de officiële sportfederatie. - Gratis verrassingen bij uitstapjes en activiteiten - Clubmateriaal tegen zeer voordelige prijzen - Leuke en praktische attenties - Bloeiende en actieve verenigen Kostprijs? Actieve leden betalen € 13 lidgeld per jaar. Vanaf het 2de lid van eenzelfde gezin, betaald dit nieuwe lid slechts € 7. Steunende leden kunnen vanaf € 14 de werking een financieel duwtje in de rug geven. Info Voor alle inlichtingen of een lidmaatschap kunt u terecht bij de bestuursleden.W.S.V. De Molenstappers Ruiselede p/a. Abeelstraat 13, 8755 Ruiselede.

> Technische dienst Nieuwe tractor

Nieuwe vrachtwagen Steeds vaker bleken de bestelwagens (met of zonder laadbak) te klein voor de grote werken die de technische dienst uitvoert. Daarom besloot het gemeentebestuur een vrachtwagen aan te kopen. Verder in dit blad vindt u foto’s waarop de vrachtwagen gebruikt wordt.

Restauratie St-Caroluskerk

Na meer dan 30 jaar trouwe dienst, was de oude tractor van de technische dienst aan vervanging toe. De grote kosten die het werktuig nodig had om nog verder te kunnen functioneren, wogen niet langer op tegen de investering van een nieuwe tractor. Op 7 september werden de sleutels officieel overhandigd. De tractor is sindsdien niet meer weg te slaan uit het straatbeeld.

De restauratiewerken aan het interieur van de St-Caroluskerk zijn gestart op woensdag 16 september. De restauratiewerken zullen bestaan uit bouwkundige werken, restauratie van brandglasramen, vernieuwen elektriciteit en verwarming, en het schilderen van de wanden. De werken zullen vermoedelijk duren tot het bouwverlof 2010. Tijdens de duur van de werken zullen de wekelijkse eucharistievieringen verder kunnen doorgaan in de kerk.

landschapspark Doomkerke De gemeente startte onlangs met de inrichting van het landschapspark in Doomkerke. Samen met het regionaal landschap Houtland werd een ontwerp opgemaakt om het weiland achter het schoolgebouw en de kerk van Doomkerke in te richten als een natuureducatief park waar ook ontspanningsmogelijkheden zijn voorzien zijn voor jong en oud. Zo wordt er een educatieve poel ingericht, een plukboomgaard is reeds aanwezig, een petanqueveld werd aangelegd, daarnaast zal het park ook een speelterrein, een picnic-ruimte en een klein openluchttheater omvatten. Kortom, het wordt een park waar iedereen z’n gading zal vinden!

Bouwen van een woning voor de Buitenschoolse Kinderopvang Binnekort starten de werken aan een nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang. De woning zal plaatsbieden aan 22 opvangplaatsen en wordt opgetrokken naast parochiaal centrum ‘Den Tap’ in de Aalterstraat. Het eerste werk is het slopen van de bestaande woning ‘Aalterstraat nr.8’. De aannemer voor de bouwwerken is K.W.R. nv. te Knesselare. De firma Elvebo te Ruiselede zal instaan voor sanitair en verwarming; de firma G. Gevaert Elektro te Roeselare voor de elektriciteit. De woning zal worden in gebruik genomen in de 2de helft van 2010.

Info Ruiselede | 15

Vernieuwen voetpaden Tuinwijk – 3de fase De uitvoering van de 3de fase van het vernieuwen van de voetpaden in de Tuinwijk is volop bezig. De aannemer voor deze werken is Penninck nv. te 8800 ROESELARE. De werken zullen voltooid zijn tot 15 oktober aanstaande.

Verbeteringswerken diverse wegen 2009

OLVkerk De zuidgevel van de O.L.V.kerk in het centrum van Ruiselede, krijgt momenteel een grondige opknapbeurt. Na deze werken zijn de renovatiewerken aan de buitenkant volledig afgerond.

Op 31 augustus jongstleden is de aannemer A. Maes te Lichtervelde gestart met de voorbereidende werken (plaasten van nieuwe weggoten, trottoirbanden, straatkolken,…) in de Kapellestraat. Naast de Kapellestraat zullen ook de Vlaagtweg, Groenesprietstraat en een deel van de Vossenholstraat worden aangepakt. Deze wegen zullen worden voorzien van een nieuw wegdek (KWS type IIIc + dubbele slemlaag). De voorbereidende werken in de Kapellestraat zullen nog een 2-tal weken in beslag nemen, zodat begin oktober zal worden gestart met de asfalteringswerken.

> Activiteitenkalender Doorlopend Dag

Activiteit en inrichter

Uur en plaats

Dag

Activiteit en inrichter

Uur en plaats

Ma.

Fietsen OKRA

14u Markt of Kruiskerke

Do.

Zwemmen OKRA

9u De Alk, Wingene

Ma.

Initiatie Atletiek Sportdienst 051/68-73-73

17u30 Verzamelen sporthal

Do.

Recreatievolleybal Volleybalclub Pervol

20u30-22u30 Sporthal

Di.

Seniorengym 50+ 051/68-73-73

10u30-11u30u Sporthal

Vr.

Watergewenning en zweminitiatie 051/68-73-73

16u15-17u15 De Alk, Wingene

Di.

Badminton De Molenpluim

19u-23u Sporthal

Vr.

Focidia & fotografie M. Watteny 0475/82-85-44

3e vrij. / 20u Lokaal 27 Sporthal

Di.

Wandelen OKRA

13u30 Verz. Markt

Vr.

Jeugdhuis Jester

20u-02u

Za.

Initiatievolleybal 051/68-67-61

11u-12u De Kiem

Za.

Jeugdhuis Jester

Enkel bij activiteiten

Wo.&Vr.

Petanque OKRA Créanamiddag 1e woensdag van de maand Ziekenzorg

14u Pol. Zaal Sporthal 14u-17u

Zo.

Jeugdhuis Jester

Zo.

Country-dansen

20u30

Christiane Desmet

Polenplein

Heemkundige Kring ‘Oud Ruysselede’ Elke 2e en 3e zondag Hostens Molen opendeur Elke 1e zondag v/d maand Info: Gemeentebestuur 051/68-80-63 of Marc Gelaude 051/68-82-71

9u-13u en 15u21u 10u-11u30 Lokaal 30 en 31 Sporthal

Wo.

Wo

CM-lokaal

0475/68-85-70 Wo

Wo

Conditiegym 051/68-73-73

19u-20u

Kleuterturnen 051/68-73-73

15u-16u Sancta Maria

Info Ruiselede | 16

Sancta Maria

Zo.

10u-12u en 13u-16u Kruiswegestraat

Datum

Uur

Activiteit

Plaats

Prijs

Inrichter

Woe. 1

‘Hans, na de dodentocht van Van Temsche’, Oude melkerij, zingeving Gits

Markant

1 t/m4

Illud Mane: tentoonstelling met werken van Brody Neuschwander en Norbert Maes

Klooster, Bruggestraat 29

Confrerie O.-L.Vrouw van 7 Weeën

Do. 2

20u

UNIZO: Ondernemerscafé

Hostens Molen

Zon. 4

17u

Illud Mane: vesperdienst

Klooster

Confrérie O.-L.-V. 7 Weeën

Zon. 4

14u

10u3012u30

Brandweerkazerne, Aalterstraat De Kiem

Brandweer Ruiselede

Zon. 4

Opendeurdag brandweer: doorlopend activiteiten (oefeningen, demonstraties, kinderanimatie, reddingshonden, ….) Boekenpakket Davidsfonds en hernieuwen lidmaatschap 2010

20u15

Optreden: Bugs Henderson

JC Banana Peel

Blues & Jazzclub Banana Peel

Ladies at the movies

Kinepolis Brugge

Markant Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid Jeugdraad

Ma. 5 Di. 6

gratis

UNIZO Ruiselede

Davidsfonds Ruiselede

Vrij. 9

20u

Verhalenavond

Zaal Polenplein

Zat. 10

13u30

Startvergadering jeudraad

KLJ-lokaal

Zon. 11

14u

Activiteit OCMW: Begeleid bezoek aan Piano’s Maene, Industriestraat Piano’s Maene, concert van Elise Simoens en François (fortepiano en klavecimbelcon- 42 cert), aansluitende receptie

OCMW Ruiselede 051/70-84-00

Week van het bos www.weekvanhetbos.be

Alle Vlaamse provincies

Agentschap Natuur en Bos

JC Banana Peel

Blues & jazzclub Banana Peel Koninklijk Werk voor Volkstuinen

Zon. 11 t/m Zon. 18 Ma. 12

20u15

Optreden: Alex Schultz

Ma. 12

20u

Lezing: Aanleg en onderhoud van Den Tap zwem- en visvijvers, spreker: Stefaan De Roo, Oedelem

Di. 13

20u

Lezing: ‘Muziek en Mens’ door Ruiseledenaar Hendrik Willaert

CM-zaal

Davidsfonds Ruiselede

Do. 15

19u30

Ontmoetingsfeest

Jeugdlokalen

KAV

Buren bij kunstenaars www.burenbijkunstenaars.westvlaanderen.be Deelname van verschillende Ruiseleedse kunstenaars: zie ook infoblad

Provincie WestVlaanderen

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Vrij. 16 t/m Zon. 18

Zat. 17

19u

UNIZO: ‘Poule De Luxe Walking Dinner’ en T-Dansant. Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden

Zon. 18

7u

Busuitstap naar Zoersel-Pulderbos en bezoek aan Turnhout; 6-12-20-25-30 km

Woe. 21

19u30

Zuiders koken in 30 minuten

CM-lokaal

KAV

Do. 22

16u-19u

Bloed geven

Den Tap

Vriendenkring bloedgevers

Zon. 25

11u

Piano’s Maene Jubileumconcert 125 jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, met gastoptreden Industriestraat 42 van pianist Hans Coppé

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ruiselede m.m.v. Piano’s Maene

Ma. 26

20u15

Optreden: Daniel Ray Johnson

JC Banana Peel

Blues & Jazzclub

Di. 27

19u30

Bloemschikken

CM-lokaal

KAV

€9

WSV De Molenstappers

Info Ruiselede | 17

Woe. 28

19u30

Algemene Vergadering Cultuurraad

Het Portaal

gratis

Woe. 28

20u

Infovergadering Billijke Vergoeding

Het Portaal

gratis

Vrij. 30

Wie activiteiten organiseert moet vaak verwarrende aanvragen indienen bij Sabam of de Billijke Vergoeding… een adviseur brengt duidelijkheid. Iedereen welkom!

Gemeentebestuur Ruiselede i.s.m. de adviesraden voor jeugd, sport en cultuur

Griezeltocht

Gezinsbond

November Ma. 2

20u15

Optreden: Lollo Meier/Fappy Laffertain

JC Banana Peel

Blues & Jazzclub

Zon. 8

7u

Busuitstap naar Ekeren (Antwerpen) voor de 3e Buntsetocht (6-10-13-16 km) en naar Strombeek-Bever (Vl. Brabant) voor de ‘Sport voor Allen Wandeldag’ (6-12-16 km)

Zon. 8

20u22u30

Zuid-Afrika met poëzie en met proeverij; Joris Verhulle laat ons kennismaken met Zuid-Afrika

CM-lokaal

Davidsfonds

Ma. 9

20u

Verwerken en hergebruik van tuinafval; spreker: Emiel Cordier Torhout

Den Tap

Koninklijk Werk voor Volkstuinen

Ma. 9

20u15

Optreden: Rudy Rotta

JC Banana Peel

Blues & Jazzclub

Di. 10

20u

2e Grote Voetbalquiz; inschrijven kan tot De Kiem 6 november-GL Ruiselede

€10

€12

WV De Molenstappers

Info bij Rik Wylants; 0472/65-36-90 of [emailprotected] hotmail.com

Woe. 11

19u3022u

Filmvoorstelling: London River

Vertrek aan kerk => Gildhof Tielt

Davidsfonds

Woe. 11

19u30

Filmvoorstelling n.a.v. 65 jaar bevrijding

Zaal Polenplein

Gemeentebestuur Ruiselede

Zat. 14

19u30

14e Clubfeest met Kaasavond (kaasschotel De Kiem € 11 én vleesschotel €9.5 te verkrijgen)

Ma. 16 & Di. 17

Chicago Blues Festival 2009

Zon. 22

8u

Uitstap naar Zingem voor de 28ste SintBavotocht- 6-10-15-21-30 km

Ma. 23

20u15

WOFO

Do. 26 Zat. 28

19u30

Zat. 28 Ma. 30

WSV De Molenstappers

JC Banana Peel

Blues & Jazzclub € 1,10

JC Banana Peel

WV De Molenstappers Blues & Jazzclub

Regionale activiteit jongeren: voordracht Oude melkerij met Greet Rouffaer Gits

Markant

FOLK Ruiselede VVK 5 euro ADD 7 euro

Folk Ruiselede, info: 051/72-44-87

De Kiem

Verrassingsevenement voor kinderen

Gezinsbond

20u15

Optreden: Wes Macky

JC Banana Peel

Blues & Jazzclub

Zat. 5

10u-17u

Workshop ‘Engelen: hoe we ze herkenHet Portaal nen, aantrekken en inzetten’. Door Lincy (zolder) De Meyer www.lincydemeyer.be

€55

Info: 0486/127853

Zat. 5

6u30

Busuitstap naar Engis (prov. Luik): Marche du Plateau des Fagnes en naar Aken (Dtsl.): bezoek aan de stad en de kerstmarkt

€13

WSV De Molenstappers

December

6-8-12-18 km Zat. 5

Sint-Elooiviering Ruiselede

Woe. 9

Koken in Droomkerke

Zat. 12

Sint-Elooiviering Doomkerke

Vrij. 18 Zat. 19 Info Ruiselede | 18

19u

Verenigingenquiz: verenigingen en supporters zijn welkom! Kerstmarkt Doomkerke (onder voorbehoud)

Sint-Elooisgilde Ruiseled B&B Droomkerke

Markant Sint-Elooisgilde Doomkerke

Zaal Polenplein

Jeugd-, Sport- en Cultuurdienst Ruiselede

Zon. 20

15u

15e Putje Wintertocht – Jubileumtocht van de Molenstappers Ruiselede 4-6-9-12-15-20-25 km

Start: Feestzaal Doomkerke

Ma. 21

20u15

Optreden: Janice Harrington

JC Banana Peel

Do. 31

7u30

Uitstap per auto naar Kortemark voor de 10e ‘Tis tied ta tud tis’-tocht 6-11-15-21-25 km

€ 1.10

WSV De Molenstappers Blues & Jazzclub

€ 1.10

WSV De Molenstappers

SPORT (het zaalvoetbal zal worden vermeld in de maandelijkse kalender) Oktober Zat. 3

Volleybal :

VC Pervol Ruiselede

16u30 2e prov. heren B: Pervol – Hermes Volley

Oostende

21u 2e divisie heren C: Pervol – Virovios Wervik

Zon. 4 Zat. 10

Zon. 11 Zat. 17

15u Voetbal: GL Ruiselede - Dudzele

Volleybal:

16u30 3e prov. dames A: Pervol – Bevo Roeselare C 20u30 2e prov. dames B: Pervol – Bevo Roeselare B 15u Voetbal: FC Doomkerke - Zwevezele

Volleybal:

16u30 2e prov. heren B: Pervol – Davos Damme 20u30 2e divisie heren C: Pervol – VC Leeuwerik Lede

Groene Leeuwen Ruiselede VC Pervol Ruiselede

FC Doomkerke VC Pervol Ruiselede

Zon. 18

15u Voetbal: GL Ruiselede - Hertsberge

Groene Leeuwen Ruiselede

Zon. 25

15u Voetbal: FC Doomkerke – Dar. Brugge

FC Doomkerke

November Zat. 7

Zon. 8 Zat. 14

Zon. 15 Zat. 21

Volleybal:

16u30 3e prov. dames A: Pervol – Amitek Moorslede A 20u30 2e prov. dames B: Pervol – Volley Team Brugge B 15u Voetbal: GL Ruiselede - Zeebrugge

VC Pervol Ruiselede

Groene Leeuwen Ruiselede

Volleybal:

16u30 2e prov. heren B: Pervol – Volley Team Knokke-Heist 20u30 2e divisie heren C: Pervol – Orchidee Wetteren 14u30 Voetbal: FC Doomkerke – GL Ruiselede

Volleybal:

16u30 3e prov. dames A: Pervol – Kavo Sint Eloois Winkel 20u30 2e prov. dames B: Pervol – Sint Joris VBC A

FC Doomkerke VC Pervol Ruiselede

Zon. 22

14u30 Voetbal: GL Ruiselede - Lichtervelde

Groene Leeuwen Ruiselede

Zon. 29

14u30 Voetbal: FC Doomkerke - Moerkerke

FC Doomkerke

December Zat. 5

Zon. 6 Zat. 12

Volleybal:

16u30 2e prov. heren B: Pervol – Packo Zedelgem B 20u30 2e divisie heren C: Pervol – Packo Zedelgem A 14u30 Voetbal: GL Ruiselede – Sint-Kruis

Volleybal:

16u30 2e prov. heren B: Pervol –Volley Oudenbug Gistel 20u30 2e divisie heren C: Pervol – VDK Gent Heren B

VC Pervol Ruiselede

Groene Leeuwen Ruiselede VC Pervol Ruiselede

Zat. 19

Volleybal: 16u30 3e prov. dames A: Pervol – VT Gullegem A 20u30 2e prov. dames B: Pervol – Wivo Wingene B

VC Pervol Ruiselede

Zon. 20

14u30 Voetbal: FC Doomkerke - Hertsberge

FC Doomkerke Info Ruiselede | 19

> Terugblik Poolse Jongeren

Bedankt aan alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers!

Officiële opening en persvoorstelling B&B “Schietspoele”

receptie voor de 80-jarigen aan Hostens Molen Info Ruiselede | 20

Op 29 september werd de nieuwe Bed & Breakfast Schietspoele officieel voorgesteld aan de pers en aan het grote publiek. Zoals de naam al doet vermoeden is de B&B gelegen in de Schietspoelstraat (nummer 1). Dankzij de vele inspanningen bij de verbouwingen, werd aan de Schietspoele een A+ comfortlabel toegekend door Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois. Dit label staat voor uitzonderlijk goede prestaties bij de voorzieningen voor rolstoelgebruikers.

receptie voor alle 40 jarigen op het gemeentehuis

Traden in het huwelijk & Jubilea

q Belinda Dewinter en Tom De Schoenmacker , gehuwd op 25 juli

q Kathleen Aers en Stefaan De Schryver, gehuwd op 8 augustus

qChristoph Lampaert en Evy Dinneweth, gehuwd op 18 juli

q Sabrina De Craemer en Didier De Graeve, gehuwd op 4 september

q Elisa Verhelle en Stijn Christiaens, gehuwd op 8 augustus

q Sabien Bertier en Wendy Debie, gehuwd, 19 september.

q Sarah Van der Eecken en Steven Voet,

q Jürgen Daeninck en Sandy De Wispe-

q Maria Staelens en Gerard Vandewaetere,

q René De Weerdt en Melania Peeters,

q Jeannine Vlaeminck en André De Kete-

q Frans Buysse en Maria Vermeulen,

q Frans Hoste en Agnes Vanrenterghem,

q Angele Van Hoorebeke en Victor Ver

gehuwd op 19 september

50 jaar gehuwd op 20 juli.

50 jaar gehuwd op 26 augustus

laere, gehuwd op 19 september

50 jaar gehuwd op 11 augustus

50 jaar gehuwd op 9 juli

q Huberta Kerckaert en Etienne Van de Weghe, 50 jaar gehuwd op 13 augustus

laere, 50 jaar gehuwd op 22 augustus.

Eecke, 60 jaar gehuwd op 13 augustus

Info Ruiselede | 21

Molenfeesten groot succes!

Info Ruiselede | 23

> Socioculturele vereniging Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Het bestuur van een gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang waarbij de concrete doelstellingen worden vastgelegd in een “lokaal beleidsplan kinderopvang”. Omdat het belangrijk is dat dit plan gedragen wordt door de betrokkenen, zijn in het Lokaal Overleg afgevaardigden van de diverse actoren (de opvang, scholen, jeugdwerk, …), de gebruikers (ouders), het lokaal bestuur en ook andere belanghebbenden (bedrijven, …) vertegenwoordigd. Daarnaast heeft het lokaal bestuur (de gemeente, het OCMW) ook de opdracht om te informeren over de plaatselijke opvangmogelijkheden.

3 jaar met de bedoeling om te peilen naar het huidig gebruik van opvang alsook naar de gewenste opvang. - Infovergadering brandveiligheid : in het najaar zal in samenwerking met het stadsbestuur van Tielt een infovergadering georganiseerd worden in verband met de nieuwe veiligheidsnormen rond brandveiligheid en -preventie bij kinderopvang waar meer dan 8 kinderen opgevangen worden. Het Lokaal Overleg Kinderopvang slaagde erin gemotiveerde mensen bijeen te brengen die het fijn vinden om te overleggen, ervaringen te delen en concrete doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Een enthousiaste ploeg die nog heel wat werk voor de boeg heeft !

Het Lokaal Overleg Kinderopvang of kortweg LOK is een gemeentelijke adviesraad. Deze adviesraad verleent het gemeentebestuur adviezen en ondersteuning aangaande de problematiek inzake kinderopvang. Het LOK adviseerde positief over volgende punten die opgenomen zijn in het lokaal beleidsplan kinderopvang : - opstarten van een IBO (initiatief buitenschoolse opvang) - kwaliteit van de bestaande opvang in de scholen bevorderen - nagaan of er voldoende opvangvoorzieningen zijn voor de dagopvang van 0-3 jaar - betrokkenheid van alle actoren binnen het LOK bevorderen - het gemeentebestuur streeft naar een goede communicatie met het lokaal overleg kinderopvang Op dinsdag 8 september vergaderden de leden van het LOK. Volgende agendapunten kwamen o.a. aan bod : - Stand van zaken bouw IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) : heel binnenkort wordt gestart met de afbraakwerken aan het gebouw in de Aalterstraat. De bedoeling is om tegen eind mei-juni 2010 te eindigen met de binnenschrijnwerken. - Evaluatie gebruik speelgoedkoffers. Iedereen was tevreden over het gebruik van de speelgoedkoffers. Er werd een nieuw schema bezorgd om de speelgoedkoffers vanaf september opnieuw uit te wisselen bij de onthaalouders, de kinderdagverblijven en de buitenschoolse kinderopvang. - Aanpassing gegevens kinderopvang op de gemeentelijke website www.ruiselede.be. - Behoeftenonderzoek voorschoolse opvang : binnenkort wordt een korte vragenlijst verstuurd aan alle ouders met kinderen jonger dan

Op de foto (v.l.n.r.) boven : Alexander Van Craeyvelt (consulent lokaal beleid kinderopvang) Marleen Mannens (zelfstandig onthaalouder) Cherly Steyaert (secretaris LOK) onder : Sofie De Roest (voorzitster LOK) Linda Wyckstandt (Schepen Sociale Zaken) Ann Steenbeke (zelfstandig kinderdagverblijf) niet op foto : Patrick Vervaeck (directie basisscholen Ruiselede) Nele De Leersnyder (maatschappelijk werkster OCMW) Carine Ramon Cecilia Vanhecke Anja Bourgeois (verantwoordelijke dienst opvanggezinnen/landelijke kinderopvang) Ann Verkarre

> Meldingskaart Ik wens het volgende te signaleren:

❍ Fiets- en voetpaden ❍ Grachten ❍ Huisvuilophaling ❍ Nutsleidingen ❍ Onderhoud open- baar groen

Adres:

Telefoon: Plaatsbeschrijving:

Datum melding:

❍ Ongedierte ❍ Riolering ❍ Sluikstorten ❍ Speelpleinen ❍ Vandalisme ❍ Verkeers- signalisatie

Gemeentebestuur, Markt 1, 8755 Ruiselede

❍ Verlichting ❍ Website ❍ Wegen ❍ Wegmarkering ❍ Andere

www.kliek.be

Naam:

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 12/28/2022

Views: 5864

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.